C Programlama Örnekleri 2

C Programlama Örnekleri 2

2019, Apr 18    

Örnek 21
Girilen sayının mükemmel sayı olup olmadığını bulan program
Kendisi hariç bütün pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir.

#include <stdio.h>

int main(void){
int sayi;
int toplam=0;
printf("sayi giriniz:");
scanf("%d", &sayi);

for (int i = 1; i < sayi; i++){
 if (sayi%i == 0){
  toplam += i;
 }
}

if (sayi == toplam){
 printf("%d mukemmel sayidir.", sayi);
}
else{
 printf("%d mukemmel sayi degildir.", sayi);
}

return 0;
}


Örnek 22
Aylık maaşı 5000 tl, aylık verdiği vergi %15 olan bir çalışanın
geliri yıl içinde 20000 tl’yi geçince verdiği vergi %20’dir.
Bu çalışan yil sonunda kaç lira almış, kaç lira vermiştir?

#include <stdio.h> 

int main(void) {
 float maas = 5000;
 float vergi1 = 0.15;
 float vergi2 = 0.20;
 float tvergi, gelir; //toplam vergi , toplam gelir
 int i;

 for(i=1; i<=12; i++ ){
  if (gelir < 20000){
   tvergi += maas*vergi1;
   gelir += maas-maas*vergi1;
   printf("%d. Ay sonundaki\n Gelir: %g tl\n Vergi: %g tl \n", i, gelir, tvergi);
  }
  else{
   tvergi += maas*vergi2;
   gelir += maas-maas*vergi2;
   printf("%d. Ay sonundaki\n Gelir: %g tl\n Vergi: %g tl \n", i, gelir, tvergi);
  }
 }
 printf("\nYillik Gelir: %g tl\n", gelir);
 printf("Yillik Vergi: %g tl", tvergi);
 return 0;
}


Örnek 23
Girilen harf notuna göre geçme durumunu gösteren kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 char grade;
 printf("Harf notu girin:");
 scanf("%c",&grade);
 switch(grade){
  case 'A':
  case 'B':
  case 'C': printf("Gecti");
  break;
  case 'D': printf("Kosullu gecti");
  break;
  case 'F': printf("Kaldi");
  break;
  default: printf("Gecerli bir harf girilmedi");
 }
 return 0;
}


Örnek 24
Girilen süreye göre seçilen taşıtın ücretlerini hesplayan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 char tur;
 int saat, ucret;
 printf("Otobus icin: o\nkamyonet icin: k\nmotosiklet icin: m\n >>>");
 scanf("%c",&tur);
 printf("Sure\n >>>");
 scanf("%d",&saat);
 switch(tur){
  case 'o': 
  ucret = 30;
  printf("Otobus sectiniz \n");
  printf("Odeneck ucret: %d", ucret*saat);
  break;
  case 'k': 
  printf("Kamyonet sectiniz \n");
  ucret = 20;
  printf("Odeneck ucret: %d", ucret*saat);
  break;
  case 'm': 
  printf("Motosiklet sectiniz \n");
  ucret = 10;
  printf("Odeneck ucret: %d", ucret*saat);
  break;
  default: printf("Yanlis arac kodu girdiniz");
 }
 return 0;
}


Örnek 25
Switch-case örneği

#include <stdio.h>

int main(void){
   char takim;
   printf("Lutfen bir karakter (b,f,g) giriniz:");

   scanf("%c", &takim);
   switch (takim){
    case 'f':
     printf("fenerbahce\n");
     break;
    case 'b':
     printf("besiktas\n");
     break;
    case 'g':
     printf("galatasaray\n");
     break;
    default:
     printf("b,f,g karakterlerinden birisini girmediniz\n");
     break;
   }
 return 0;
}


Örnek 26
10 elemanlı bir dizi oluşturup, tek sayıları bu diziye ekleyen kod.

#include <stdio.h>

int main(void) {
int n[10];
int j, i;
for (i= 0; i<10; i++){
 n[i] = 2*i+1;
}
for (j=0; j<10; j++){
 printf("Element %d = %d\n", j, n[j]);
}
 return 0;
}


Örnek 27
100’den 110’a kadar sayıları bir diziye, karelerini farklı bir diziye ekleyen daha sonra bu dizilerin elemanlarını yazdıran yazdıran kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
int n[10];
int m[10];
int j, i;
for (i= 0; i<=10; i++){
 n[i] = i+100;
 m[i] = (i+100)*(i+100);
}

for (j=0; j<=10; j++){
 printf("Dizi: %d\n", n[j]);
 printf("Karesi: %d\n\n", m[j]);
}
 return 0;
}


Örnek 28
ilk 10 asal sayiyi diziye ekleyen kod

#include <stdio.h>
 
int main(void){
  int i, j, k =0;
  int tf = 0;
  int n[10];

  for(i=2; i<200; i++){
    for(j=1;j<=i;j++){
      if(i%j==0){
        tf++;
      }
    }
      if(tf == 2){
        tf=i;
        printf("%d. asal sayı: %d \n", k+1, tf);
        n[k] = tf;
        k+=1;
        if (k == 10){
          break;
        }
       }
    tf=0;
  }
  return 0;
   
}


Örnek 29
İki boyutlu dizi örneği

#include <stdio.h>

int main(void) {
int n[10][2];

int j, i;
for (i= 0; i<10; i++){
 for (j=0; j<2; j++){
 if (j){
  n[i][j] = (i+100)*(i+100);
 }
 else{
  n[i][j] = 100+i;
 }
  printf("[%d][%d] : %d\n", i,j, n[i][j]);
 }
}
 
 return 0;
}


Örnek 30
İki boyutlu dizi örneği 2

#include <stdio.h>

int main(void) {
int n[10][3];

int j, i;
for (i= 0; i<10; i++){
 for (j=0; j<3; j++){
 if (j ==0){
  n[i][j] = 100+i; 
 }
 else if(j==1){
  n[i][j] = (i+100)*(i+100);
 }
 else{
  n[i][j] = (i+100)*(i+100)*(i+100);
 }
  printf("n[%d][%d] = %d\n", i, j, n[i][j]);
 }
}
 return 0;
}


Örnek 31
Bir kelimenin tersten yazılışını veren kod

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
 char kelime[] = "merhaba";
 for (int i=strlen(kelime); i>=0; i--){
  printf("%c",kelime[i]);
 }
 return 0;
}


Örnek 32
Bir değişkenin değerini ve adresin yazdıran kod (işaretçi örneği)

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int var = 21;
 int *ip;
 ip = &var;
 printf("var degiskenin adresi: %p\n", &var);
 printf("ip işaretçi adresi: %p\n",ip);
 printf("var degiskenin degeri: %d\n",*ip);
 return 0;
}


Örnek 33
Bir değişkenin değerini işaretçi yardımıyda bastıran-değiştiren kod

#include <stdio.h>
int main()
{
  int *pc, c;
  
  c = 22;
  printf("c degisken adresi: %p\n", &c);
  printf("c degisken degeri: %d\n\n", c);
  
  pc = &c;
  printf("pc isaretci(pointer) adresi: %p\n", pc);
  printf("pc isaretci(pointer) icerigi: %d\n\n", *pc);
  
  c = 11;
  printf("pc isaretci(pointer) adresi: %p\n", pc);
  printf("pc isaretci(pointer) icerigi: %d\n\n", *pc);
  
  *pc = 2;
  printf("c degisken adresi: %p\n", &c);
  printf("c degisken degeri: %d\n\n", c);
  return 0;
}


Örnek 34
Özyinelemeli (recursive) fonksiyon ile faktöriyel hesaplama

#include<stdio.h>

int fact(int n);

int main(void){
  int sayi;
  printf("Faktoriyeli hesaplanacak sayi:");
  scanf("%d",&sayi);
  printf("%d! = %d", sayi, fact(sayi));
  return 0;
  }

int fact(int n){
 int sonuc = (n)? n*fact(n-1): 1;
 return sonuc;
  }


Örnek 35
Bir cümledeki kelimeleri sondan başlayarak yazdıran kod

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void) {
 char cumle[] = "Kiyiya vurmadikları surece, baliklar suyun farkinda degildirler";

 for (int i=strlen(cumle); i >= 0; i--){
  if (cumle[i] == ' '){
   cumle[i] = '\0';
   printf(" %s", &cumle[i]+1);
  }
 }
 printf(" %s",cumle);
 return 0;
}Örnek 36
Öğrencinin adını, soyadını ve numarasını tutan struct yapısı

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
struct ogrenci {
  char isim[50];
  char soyad[50];
  int  numara;
};
 
int main(void) {

  struct ogrenci ogrenci1;
 
  strcpy( ogrenci1.isim, "ozkan");
  strcpy( ogrenci1.soyad, "celik");;
  ogrenci1.numara = 418;

  printf( "Ogrenci ismi : %s\n", ogrenci1.isim);
  printf( "Ogrenci Soyadi : %s\n", ogrenci1.soyad);
  printf( "Ogrenci numarası : %d\n", ogrenci1.numara);

  return 0;
}Örnek 37
Tanımlanan struct elemanlarının herhangi bir sıradaya göre başlatılmasını sağlamak.

#include <stdio.h>

struct Point {
  int x, y, z;
};
 
int main( ) {
 struct Point p1 = {.y = 0, .z = 1, .x = 2};
 struct Point p2 = {.y = 6, .z = 7};

  printf( "%d %d %d\n", p1.x, p1.y, p1.z);
  printf( "%d %d\n", p2.y, p2.z);

  return 0;
}Örnek 38
Fonksiyon tanımlanarak bir sayının pozitif-negatif veya işaretsiz olma durumunu kontrol eden kod.

#include <stdio.h>

int sorgu(int x);
int main(void) {
 int sayi;
 printf("Bir sayi girin:");
 scanf("%d", &sayi);
 int sonuc = sorgu(sayi);
 if (sonuc == 0)
  printf("Sayi 0\n");
 else if (sonuc == -1)
  printf("Sayi negatif\n");
 else if (sonuc == 1)
  printf("sayi pozitif\n");
 return 0;
}

int sorgu(int x){
 if (x==0)
  return 0;
 else if (x<0)
  return -1;
 else
  return 1;
}Örnek 39
Fonksiyon kullanarak struct verilerini yazdırmak

#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
struct Kitaplar {
  char isim[50];
  char yazar[50];
  char konu[100];
  int  barkod;
};

/* Fonksiyon prototipi tanimlama */
void kitaplariYazdir( struct Kitaplar kitap );

int main(void){

  struct Kitaplar Kitap1; /* Kitap1 adli Kitabı Deklare etme */
  struct Kitaplar Kitap2; /* Kitap2 adli Kitabı Deklare etme */
 
  /* Kitap1 özellikleri */
  strcpy( Kitap1.isim, "C Programlama Dili");
  strcpy( Kitap1.yazar, "Dennis Ritchie"); 
  strcpy( Kitap1.konu, "C Programlama Egitimi");
  Kitap1.barkod = 65657098;

  /* Kitap2 özellikleri */
  strcpy( Kitap2.isim, "Python3");
  strcpy( Kitap2.yazar, "Firat Ozgul"); 
  strcpy( Kitap2.konu, "Python Programlama Egitimi");
  Kitap2.barkod = 6495407;
 
  /* Kitap1 bilgilerini yazdir */
  kitaplariYazdir( Kitap1 );

  /* Kitap2 bilgilerini yazdir */
  kitaplariYazdir( Kitap2 );

  return 0;
}

void kitaplariYazdir( struct Kitaplar kitap ) {

  printf( "Kitap isimi : %s\n", kitap.isim);
  printf( "Kitabin yazari : %s\n", kitap.yazar);
  printf( "Kitabin konusu : %s\n", kitap.konu);
  printf( "Kitabin barkod kodu : %d\n", kitap.barkod);
}


Diğer örnekler:

örnek 1
örnek 2
örnek 3
örnek 4
örnek 5
örnek 6
örnek 7
örnek 8
örnek 9
örnek 10
örnek 11
örnek 12
örnek 13
örnek 14
örnek 15
örnek 16
örnek 17
örnek 18
örnek 19
örnek 20
örnek 21
örnek 22
örnek 23
örnek 24
örnek 25
örnek 26
örnek 27
örnek 28