C Programlama Örnekleri

C Programlama Örnekleri

2019, Mar 09    

Operatörler, döngüler, fonksiyonlar, tek ve iki boyutlu diziler,
dizelerle, dosyalarla, işaretçilerle işlemler gerçekleştirme vb. kod örnekleri eklenecektir.
Eklenen örnek kodları repl.it üzerinden ‘çevrimiçi derleme’ aracını kullanarak çalıştırabilirsiniz.

Örnek 1
Kullanıcıdan aldığı sayıyı ekrana yazdıran kod

#include<stdio.h>

int main(void){
  int sayi;
  printf("Bir sayi girin: ");
  scanf("%d", &sayi);
  printf("Girdiginiz sayi: %d", sayi);
  return 0;
}


Örnek 2
Kullanıcıdan birbirinden farklı iki adet sayı isteyen ve bu sayılardan büyük olanı bulup ekrana yazdıran kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int sayi1, sayi2;
 printf("Birinci sayiyi girin:");
 scanf("%d", &sayi1);
 
 printf("Ikinci sayiyi girin:");
 scanf("%d", &sayi2);

 if (sayi1 > sayi2)
  printf("Buyuk sayi %d", sayi1);
 else
  printf("Buyuk sayi %d", sayi2);
 return 0;
}


Örnek 3
Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip/kaldığını bulan kod

#include <stdio.h>
int main(void) {
 int vize, fnl;
 printf("Vize notunu girin:");
 scanf("%d",&vize);

 printf("Final notunu girin:");
 scanf("%d",&fnl);

 float ortalama = vize*0.4 + fnl*0.6;
 if (ortalama >= 60){
  printf("%f ortalama ile geti", ortalama);
 }
 else{
  printf("%f ortalama ile kaldı", ortalama);
 }
 return 0;
}


Örnek 4
Girilen bir tamsayının sıfır, pozitif yada negatif olup olmadığını bulan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int sayi;
 printf("Bir sayi girin:");
 scanf("%d",&sayi);
 if (sayi==0)
  printf("Girilen sayi sifir");
 else if (sayi > 0)
  printf("Girilen sayi pozitif");
 else
  printf("Girilen sayi negatif");
 return 0;
}


Örnek 5
1 ile 100 arasındaki tek ve çift sayıları bulan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int i=1;
 while (i<=100){
  if (i%2==0)
   printf("cift %d \n", i);
  else
   printf("tek %d \n", i);
  i++;
 }
 return 0;
}


Örnek 6
Girilen üç nottan en az iki tanesi 60 veya üzeri ise ekrana “Geçti” yazan, diğer durumlarda ise “Kaldı” yazan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int nota, notb, notc;
 printf("Birinci notu girin:");
 scanf("%d",&nota);
 printf("ikinci notu girin:");
 scanf("%d",&notb);
 printf("ucuncu notu girin:");
 scanf("%d",&notc);

 if ((nota>=60 && notb>=60) || (nota>=60 && notc>=60) || (notb>=60 && notc>=60) )
  printf("Gecti");
 else
  printf("Kaldı");
 return 0;
}


Örnek 7
Kilosu 100, boyu 20 santim olan ve her ay boyu %10 kilosu ise %5 artan birinin kaç ay sonra boyu 150’yi , kilosu ise 30’u geçer.

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int i, boy=100, kilo=20;
 while(boy<150 || kilo<30){
  boy += boy*0.1;
  kilo += kilo*0.05;
  i++;
 }
 printf("%d",i);
 return 0;
}


Örnek 8
Bileşik faiz hesplayan kod

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(void){
  int p, n;
  float i;
  printf("Ana Para:");
  scanf("%d", &p);

  printf("Faiz Orani, yuzde:");
  scanf("%f", &i);

  printf("Vade:");
  scanf("%d",&n);
  //p*(i+1)**n
  float sonuc = pow(p*(1+(i/100)), n);
  printf("%f", sonuc);
  return 0;
  }


Örnek 9
Faktöriyel hesplama kodu

#include<stdio.h>

int main(void){
  int i, x=1 , sayi;
  printf("Faktoriyeli hesaplanacak sayi:");
  scanf("%d",&sayi);
  for (i=1; i<=sayi; i++){
    x *= i;
  }
  printf("%d! = %d",sayi,x);
  return 0;
  }


Örnek 10
Üs hesaplama kodu

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(void){
  int taban, us, sonuc;
  printf("Tabani girin:");
  scanf("%d",&taban);
  printf("Us girin:");
  scanf("%d",&us);
  sonuc = pow(taban,us);
  printf("%d uzeri %d = %d",taban,us, sonuc);
  return 0;
  }


Örnek 11
Girilen sayının aynı anda 5 ile 3’e bölünüp bölünemediğini bulan kod

#include<stdio.h>

int main(void){
  int sayi;
  char *sonuc;
  printf("Bir sayi girin:");
  scanf("%d",&sayi);
  sonuc = (sayi%5==0 && sayi%3==0) ? "Bolunuyor" : "Bolunmuyor";
  printf("%s",sonuc);
  return 0;
  }


// if else ile 
/*
#include<stdio.h>
int main(void){
  int sayi;
  printf("Bir sayi girin:");
  scanf("%d",&sayi);
  if (sayi%5==0 && sayi%3==0)
   printf("Bolunuyor")
  else
   printf("Bolunmuyor")
  return 0;
  }
*/


Örnek 12
Çemberin alanını ve çevresini hesaplayan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int yaricap;
 float alan, cevre, pi=3.14;
 printf("Yaricapi girin:");
 scanf("%d",&yaricap);
 alan = pi*yaricap*yaricap;
 cevre = 2*pi*yaricap;
 printf("alan: %f \ncevre: %f", alan, cevre);
 return 0;
}


Örnek 13
Girilen N sayısına göre 1’den N ye kadar olan tek sayıların toplamı ve çarpımını, çift sayıların ise karelerinin toplamını bulan kod

#include<stdio.h>

int main(void){
  int sayi, i ,toplam = 0, carpim = 1, kare = 0;
  printf("Bir sayi girin:");
  scanf("%d",&sayi);
  for (i=1; i<=sayi; i++){
    if (i%2==0){
      kare += i*i;
    }
    else{
      carpim *= i;
      toplam += i;
    }
  }
  printf("Tek sayilerin Toplami:%d\nTeksayilarin Carpimi:%d\nCift Sayilarin Karesinin Toplami:%d",toplam,carpim,kare);
  return 0;
}


Örnek 14
Klavyeden girlen üç adet kenar uzunluğu ile a-bir üçgenin çizilip çizilemeyeceğini, b-eğer üçgen çizilirse üçgenin çeşidini(ikizkenar, çeşitkenar, eşkenar), c-çizilen üçgenin alan ve çevresini bulup ekrana yazdıran kod

#include<stdio.h>
#include<math.h>

int main(void){
  int a,b,c, cevre;
  float alan, u;
  printf("a kenarini girin:");
  scanf("%d",&a);

  printf("b kenarini girin:");
  scanf("%d",&b);

  printf("c kenarini girin:");
  scanf("%d",&c);
  if (((a+b>c) && (a-b<c)) || ( (a+c>b) && (a-c<b)) || ((b+c>a) && (b-c<a))){
    printf("Bir ucgen cizilebilir. \n");
    cevre = a+b+c;
    u = cevre/2;
    alan = pow((u*(u-a)*(u-b)*(u-c)), 0.5);
    if (((a==b) && (b==c) && (a==c))){
      printf("Es kenar Ucgen\n");
      printf("Alan: %f\n", alan);
      printf("Cevre: %d\n", cevre);
    
    }
    else if ((!(a==b) && !(a==c) && !(b==c))){
      printf("Cesitkenar Ucgen\n");
      printf("Alan: %f\n", alan);
      printf("Cevre: %d\n", cevre);
    }
    else{
      printf("İkiz Kenar Ucgen\n");
      printf("Alan: %f\n", alan);
      printf("Cevre:v%d\n", cevre);
    }
  }
  else{
    printf("Ucgen Cizilemez!");
  }
  
  return 0;
}


Örnek 15
Klavyeden ardı ardına girilen sayıları toplayan ve girilen sayı negatif olduğunda duran program

#include<stdio.h>

int main(void){
  int sayi = 0, i;
  do{
    printf("Bir sayi girin:");
    scanf("%d",&i);
    sayi += i;
    printf("%d \n", sayi);
  } while (0 <= i);
  return 0;
}


Örnek 16
1 ile 100 arasındaki tek sayılardan 3’e tam bölünen fakat 5’e bölünemeyen sayıların toplamını bulan kod

#include <stdio.h> 

int main(void){
  int i, toplam = 0;
  for(i=1; i<100; i+=2){
    if(i%3==0 && i%5!=0)
    toplam += i;
    }
    printf("%d", toplam);
    return 0;
    } 


Örnek 17
100 ile 200 arasında 3 ve 5’e tam bölünen ama 7 bölünemeyen sayıları yazdıran kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int i;
 for (i=100; i<200; i++){
  if(i%3==0 && i%5==0 && i%7!=0){
   printf("Kosul saglandi %d\n",i);
  }
 }
}


Örnek 18
Gün, ay, yil olarak girilen doğum tarihi ile kaç günlünlük olduğunu bulan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int gun, ay, yil, fgun,fay ,fyil;
 int syil=2019, say=3, sgun=15;
 
 printf("Gun:");
 scanf("%d",&gun);
 printf("Ay:");
 scanf("%d",&ay);
 printf("Yil:");
 scanf("%d",&yil);
 
 fyil = syil-yil;
 fay= say-ay;
 fgun= sgun-gun;
 if (fay<0 && fgun<0){
  fyil -=1;
  fay +=11;
  fgun +=30;
  printf("%d yil %d ay %d gunluksunuz:", fyil,fay,fgun);
 }
  else if (fay<0 && fgun>0){
  fyil -=1;
  fay +=12;
  printf("%d yil %d ay %d gunluksunuz", fyil,fay,fgun);
 }
  else if (fay>0 && fgun<0){
  fay -=1;
  fgun +=30;
  printf("%d yil %d ay %d gunluksunuz", fyil,fay,fgun);
 }
 else{
 printf("%d yil %d ay %d gunluksunuz", fyil,fay,fgun);
 }
 return 0;
}


Örnek 19
100 ile 200 arasındaki asal sayıları bulan kod

#include <stdio.h>
 
int main(void){
  int i, j;
  int tf = 0;
  for(i=101; i<200; i+=2){
    for(j=1;j<=i;j++){
      if(i%j==0)
        tf++;
        }
      if(tf == 2){
      tf=i;
      printf("asal sayı: %d \n", tf);
    }
    tf=0;
  }
  return 0;
}


Örnek 20
400 ile 500 rasında 7 tam bolunebilen sayıların toplamını bulan kod

#include <stdio.h>

int main(void) {
 int i ,toplam=0;
 for(i=400; i<=500; i++){
  if(i%7==0){
   toplam+=i;
   //printf("%d\n",i);
  }
 }
 printf("%d \n", toplam);
 return 0;
}