İnsan Beyninin Kelimeleri Bir Bütün Olarak Okuması

İnsan Beyninin Kelimeleri Bir Bütün Olarak Okuması

2018, Nov 18    

Cambridge Üniversitesi’nde yapılmış bir araştırmanın sonucuna göre,

Bir kleimedkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır.
Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak omukadısır.

Python ile bu cümleleri otomatik oluşturun:

from random import shuffle

def karistir(cumle):
  depo = []
  liste = cumle.split()
  for i in liste:
    kes = i[1:-1]
    uzunluk = len(kes)
    if uzunluk >= 2:
      lst= list(kes)
      shuffle(lst)
      depo.append(i[0]+("".join(lst))+i[-1])
    else:
      depo.append(i)
  else:
    return " ".join(depo)
    
veri= input("Bir şeyler yaz: ")
print(karistir(veri))
#ozkan